Planer som passar verktygsgolvets behov

 • CRIBWISE Starter

 • Molnprogramvarulösning

 • CRIBWISE Professional

 • Molnprogramvara med lagerlösning

KONTAKTA OSS
 • CRIBWISE Enterprise

 • Lagerlösning i molnet eller på plats

Funktioner
Starter
Professional
Enterprise

Molnprogramvara

Skåp med kontrollerad åtkomst

Offline-funktion för skåp

Programvara på plats

Programvarufunktioner tillgängliga i alla CRIBWISE-erbjudanden

 • VERKTYGSHANTERING

 • HUVUDFUNKTIONER

  • Katalogtjänster från verktygstillverkare
  • Kompatibilitet med ISO 13399
  • Reservdelshantering
  • ToolsUnited katalogtjänst*
  • Hantering av verktygsutlämning
  • Datahantering
  • Användarhantering
 • VERKTYGSLAGERHANTERING

 • HUVUDFUNKTIONER

  • Lagerhantering
  • Tillgångskontroll
  • Lagerklassificering
  • Hantering av leverantörsåtkomst
  • Sändningsfunktion
  • Rapport och analys
  • Hantering av kostnadsfördelning
  • Instrumentpaneler i realtid
 • ORDERHANTERING

 • HUVUDFUNKTIONER

  • Servicehantering
  • Automatiserad beställning
  • Arbetsorderhantering
  • ERP-integreringar
  • API-funktion
  • Anpassningsbara mallar för inköpsorder
  • TDM-systemintegration **
*Prenumeration krävs
**TDM-licens krävs

CRIBWISE-kunder har sänkt sina verktygs- och utrustningslagerkostnader med så mycket som 20%

tools

Upp till 10 % direkt sänkning av verktygens förbrukningskostnader

PPE

Förbrukningen av personlig skyddsutrustning minskas med nästan 40%

inventory

Cirka 30 % minskning av disponibla lagernivåer

Kontakta oss

 

Låt en expert demonstrera hur CRIBWISE kan styra och hantera ditt verktygslager

Begär en GRATIS demo